logo

Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki Nakło Śląskie
powiat tarnogórski

W 2000 roku z inicjatywy Ireny i Romana Gatysów zebrała się grupa kolekcjonerów i postanowiła założyć stowarzyszenie grupujące tych wszystkich, którzy interesują się śląską porcelaną oraz kolekcjonują stare pocztówki.

W 2001 roku Sąd Rejonowy w Gliwicach zarejestrował w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem 0000053202 z datą 29-10-2001 Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki.

Zarząd:

Członkowie Zarządu:

konsultant ds. rozwoju stowarzyszenia: Roman Boino

Zgodnie z przyjętym Statutem celami Stowarzyszenia są w szczególności:

 1. gromadzenie wiedzy o śląskich wytwórniach porcelany,
 2. prowadzenie badań historycznych dotyczących rozwoju śląskiego przemysłu ceramicznego oraz wydawnictw widokówek,
 3. pomoc kolekcjonerom śląskiej widokówki i porcelany w systematyzowaniu zbiorów,
 4. wspieranie organizacyjne osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, które podejmują podobne działania,
 5. stworzenie swoim członkom warunków do podejmowania samodzielnych działań i pełnienia ról społecznych,
 6. opracowywanie i wdrażanie różnorodnych programów uaktywniających zainteresowania historyczne dotyczące śląskiej porcelany i widokówki.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 2. organizowanie wystaw, pokazów, sympozjów, seminariów,
 3. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami, zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 4. wydawanie publikacji takich jak: broszury, informatory, artykuły, książki,
 5. kultywowanie tradycji regionalnych i historycznych,
 6. współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 7. popieranie i rozwijanie historycznych zainteresowań wśród młodzieży i dorosłych

KONTAKT Z NAMI

Stowarzyszenie Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki
ul. Dworcowa 35
42-620 Nakło Śląskie
e-mail:
porcelana@onet.eu, porzellan@onet.eu

Konto Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Porcelany i Widokówki

Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach
53 8463 0005 2003 0025 1415 0001


webmaster